Skip to content

O nás

Ve všech etapách života nás provází rozhodování, jak uvést do souladu naše potřeby a přání (které jsou v zásadě neomezené) s našimi finančními možnostmi (které jsou naopak limitované). Platí přitom, že to, co spotřebováváme dnes, má pro nás vyšší hodnotu, než to, co budeme spotřebovávat někdy v budoucnu. Z tohoto důvodu jsme častokrát ochotni zaplatit za okamžitou dostupnost zboží či služby i vyšší cenu, než kdybychom si je měli dopřát později (např. koupě bytu či automobilu hned, nikoli až ve chvíli, kdy si na něj našetříme). Pokud se naopak v danou chvíli máme uspokojení některých svých (zbytných) tužeb vzdát, budeme za to požadovat nějakou formu odměny (úroku, vděku, protislužby).

Podobně jako člověk preferuje spotřebu okamžitou oproti té odložené, má též sklon upřednostnit i jistou míru základních životních jistot (oproti nejistotám). Za jistotu toho, že naše rodina bude přiměřeně finančně zaopatřena v případě našeho úmrtí či trvalých následcích na zdraví, jsme ochotni zaplatit na pojistném za pojištění života či úrazu. Vzdáme se tak volných finančních prostředků, které bychom si jinak mohli ušetřit, avšak pokryjeme tím riziko, že v době, kdy se nám daná fatální událost přihodí, nebudeme mít na její následky naspořeno dostatečně.

Výše uvedené finanční potřeby, to znamená:

  • řešení přebytkové finanční situace – rozhodování o vhodném umístění volných finančních prostředků,
  • řešení deficitní finanční situace – rozhodování o vhodném způsobu financování potřeb, na které nemá člověk v danou chvíli vlastní finanční prostředky a
  • krytí rizik souvisejících s životem, zdravím a majetkem člověka

umožňuje řešit část ekonomiky označovaná jako finanční trh, resp. trh finančních služeb. K řešení přebytkové situace slouží finanční nástroje (cenné papíry) a finanční produkty, označované jako spořicí či investiční. Ty jsou tak alternativou k přímým investicím do různých reálných aktiv – starožitností, nemovitostí apod. Nedostatek vlastních dostupných prostředků (tj. deficitní finanční situaci) umožňují v případě, kdy si tyto prostředky neumíme či nechceme obstarat např. v rámci rodiny či přátel, překlenout úvěry a půjčky. Ke krytí rizik slouží pojištění. Specifickou finanční službou, která se v poslední době na trhu finančních služeb významně rozvíjí, je tzv. finanční poradenství (finanční plánování). To spočívá v celkovém zhodnocení finanční situace, potřeb a budoucích cílů konkrétního zákazníka a následném vydání doporučení (osobního finančního plánu) k využití výše uvedených finančních nástrojů či produktů.